Detaljer SM

 SM i Viltspår för Hovawart 2023

Hur går det till?

Vi träffas på morgonen för att gemensamt lotta spår och domare.

Varje domare dömer två spår / ekipage.

Efter lottningen följer ekipagen med "sin" domare till spåren.

När man är färdig med sitt spår åker man tillbaka till gården.

Spårdelen borde vara klar för alla senast 11.00.

 - Nu börjar det roliga / sociala!

Domarna har kollegium för att rangordna spårarbetet.

Grillen är tänd för de som vill grilla.

Tid finns för träning, promenader eller bara för att vara social.

Vad är skogskortet?

Skogskortet ser i princip ut som det vanliga protokollet för viltspår, skillnaden är att varje delmoment är poängsatt från 0 till 10.

Maximalt antal poäng blir 130 och på detta sätt rangordnar domarna de ekipage var och en har dömt.