Specialsök

Specialsök

Specialsök innefattar allt där hunden söker efter något speciellt eller specifikt.

Bland specialsökshundarna hittar vi bland annat narkotikahund, pyroteknikhund, liksökhund och kantarellhund - men även jakthundar och olika typer av assistans- och servicehundar (till exempel diabeteshund) är specialsökshundar.

Med rätt träning kan man specialisera hunden på en speciell doft - därav namnet Specialsök.
Specialsök är något som passar de flesta hundar och ekipage. Man kan träna det på hobbynivå, arbeta operativt eller tävla - helt beroende på sina egna mål och ambitioner.

Hos oss får du lära dig mer om specialsöket och veta hur vi på Nordiska Hund tränar detta - steg för steg.


Inlärning

För att bli ett bra ekipage bygger träningen på ett antal delar där alla är viktiga:


Doftinlärning - hunden måste lära sig att känna igen "sin" doft och att alltid reagera på den doften under arbete.

Sökmönster - beroende på vad och var man söker måste förare och hund ha ett effektivt sökmönster. Ett sök efter barkborre i skogen ser ju helt annorlund ut jämfört med ett sök efter vägglöss på ett hotellrum.

Markering - hunden måste visa föraren på ett tydligt sätt att den har hittat "sin" doft.

Miljöträning - hunden ska klara att arbeta koncentrerat

oavsett hur omgivningen ser ut och om det finns störningar i sökområdet.

Disposition (av resurser) - Ett sök kan pågå under en lång tid och det gäller för föraren att veta när hund eller förare behöver en paus för att kunna forsätta arbeta koncentrerat.

Vad kan man söka

Egentligen är det bara vår fantasi som sätter gränserna för vilken doft vi vill träna vår hund på att söka men några exempel kommer nedan.


Pyroteknik - bengaler, fyrverkerier, smällare m.m. Inom idrottsvärlden och konserter förekommer tyvärr pyroteknik som inte är tillåten. Här kommer hundarna till användning både innan match eller konsert samt vid insläppen.

Mobiltelefoner - det finns platser och inrättningar där mobiltelefoner inte är tillåtna, här är en äl tränad hund en stor tillgång.

Narkotika - behöver nog inte förklaras.

Diabetes - här tränar vi hunden att varna föraren innan hundförarens blodsockernivå blir farligt låg.

Granbarkborre - har blivit ett gissel för skogsägarna. En hund söker av mycket större områden och mycket snabbare än vad vi människor kan.